Estate

Personvernerklæring for Foreningen Estate Meglerne Norge
Ditt personvern er viktig for Foreningen Estate Meglerne Norge, og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Foreningen Estate Meglerne Norge skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven. 

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Hvilke data vi samler inn kommer an på hvilke opplysninger du velger å utlever til oss. Dette kan være navn, telefonnummer, e-post, evt. bedriftsnavn (hvis aktuelt) og adresser (hvis aktuelt), eventuelt også kommentarer, tilbakemeldinger og spørsmål dersom du sender oss dette. Skulle du søke arbeid hos oss samler vi dataen du gir oss i den anledning.

Behandlingsansvarlig
Det er Foreningen Estate Meglerne Norge som har ansvaret for og som er behandlingsansvarlig for kunderegistreringen og personopplysningene.

Daglig leder i Foreningen Estate Meglerne Norge er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres av Foreningen Estate Meglerne Norge. Ansvaret for den daglige oppfølgningen av vår etterlevelse av personvernregelverket er delegert til egen GDPR koordinator hos Foreningen Estate Meglerne Norge.

Vår behandling av personopplysninger
Foreningen Estate Meglerne Norge behandler personopplysninger til følgende hovedformål:

Behandling av personopplysninger for å oppfylle avtaler med kunder om å selge boligen deres

Behandling av personopplysninger for å markedsføre boliger

Behandling av personopplysninger for å markedsføres foretakets tjenester

Behandling av personopplysninger som ledd i eiendomsmeglingsforetakets kontrolltiltak

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?
Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har, for eksempel pålegger eiendomsmeglings-forskriften oss å oppbevare alle dokumenter som er mottatt eller utarbeidet av foretaket i forbindelse med det enkelte oppdrag i ti år.  

Videre vil vi slette personopplysninger om deg som dersom du ber oss om det, med mindre vi har en lovpålagt plikt eller annet rettslig grunnlag til å oppbevare personopplysningene videre.

Får andre tilgang til dine personopplysninger?
Vi vil dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

Personopplysninger deles kun med de vi har inngått databehandleravtale med.

Utover dette vil vi ikke dele dine personopplysninger med andre virksomheter med mindre du samtykker til dette.

Bruk av databehandlere
Foreningen Estate Meglerne Norge inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

Hvor lagres dine personopplysninger?
Personopplysninger som behandles av Foreningen Estate Meglerne Norge lagres på servere i Norge og EU/EØS. Vi overfører ikke personopplysninger til land utenfor EU/EØS.

Rettigheter
Du har rett til innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv, eller til å protestere mot behandlingen samt rett til dataportabilitet. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.

Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg.

Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til ad@estate.no eller eventuelt per post til Foreningen Estate Meglerne Norge, c/o Danielsen Advokatfirma AS, Postboks 127 Ulset, 5873 Bergen.

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).  

Personvernerklæring og bruk av Informasjonskapsler cookies
Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som lagres på din datamaskin eller mobile enhet. Foreningen Estate Meglerne Norge sine nettsider benytter seg av følgende cookies:

Nødvendige 

Nødvendige informasjonskapsler hjelper med å gjøre en hjemmeside brukbar ved å aktivere grunnleggende funksjoner, slik som side-navigasjon og tilgang til sikre områder av hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.

Navn

Formål

Utløpstid

Tjeneste

Personvernerklæring

ASP.NET_SessionId

Støtter integrering eller "embedding" av en tredjepartsplattform på nettsiden.

Session

Microsoft, ASP.NET

https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

 

Funksjonelle

Funksjonelle informasjonskapsler gjør det mulig å lagre opplysninger som endrer måten hjemmesiden ser ut eller oppfører seg på. F.eks. ditt foretrukne språk eller den regionen du befinner deg i.

Navn

Formål

Utløpstid

Tjeneste

Personvernerklæring

Dynamicweb.SessionVisitor

Støtter funksjonene til et Content Management System for å sikre at nettstedet fungerer som det skal.

30 minutter

Dynamicweb

https://www.dynamicweb.com/about/privacy-policy

Dynamicweb

Støtter funksjonene til et Content Management System for å sikre at nettstedet fungerer som det skal.

ett år

Dynamicweb

https://www.dynamicweb.com/about/privacy-policy

Endringer
Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på denne nettsiden 14 dager før de iverksettes.