Estate

OM ESTATE

Estate er en kjede av selvstendige eiendomsmeglerforretninger over hele Sør-Norge. Fordi vi ikke har eierskap til bank og forsikring, kan vi konsentrere oss hundre prosent om salg og mekling av eiendom.

Vårt mål er å drive profesjonell eiendomsmegling til beste både for kjøper og selger. Vi er en entusiastisk gjeng av medarbeidere med bred erfaring og høy faglig standard, og vi står parat til å gi deg all den service og trygghet du trenger ved kjøp og salg av fast eiendom.
Velkommen til Estate meglerne!

HISTORIE

ESTATEMEGLERNE I NORGE

I 1993 tok den danske Ejendomsringen kontakt med 14 eiendomsmeglerforretninger i Sør-Norge. Disse så snart fordelene ved å etablere en tilsvarende kjede i Norge. Foreningen Eiendomsringen Norge ble stiftet og alle medlemmene fikk en ensartet grafisk profil. Det nye konseptet ble mar kedsført stort i landsdekkende aviser og ble ganske snart en suksess. Noen år senere fusjonerte Eiendomsringen og Norec-kjeden. En større og sterkere kjede med et helt nytt kjedekonsept var født: Estate meglerne.

Estate-meglerne er i dag en av de sterkeste aktørene på det norske markedet med forretninger plassert sentralt i de områdene av Norge der befolkningstettheten og markedet er størst. For kontakt ta kontakt med aktuelle kontorer.

Til forsiden Boligsøk Besøk NEF Besøk oss på Facebook