Estate

OM ESTATE

Estate er en kjede av selvstendige eiendomsmeglerforretninger i Sør-Norge. Fordi vi ikke har eierskap til bank og forsikring, kan vi konsentrere oss hundre prosent om salg og megling av eiendom.

Velkommen til Estate meglerne!

HISTORIE
ESTATEMEGLERNE I NORGE

I 1993 tok den danske Ejendomsringen kontakt med flere eiendomsmeglerforretninger i Sør-Norge. Disse så snart fordelene ved å etablere en tilsvarende kjede i Norge. Foreningen Eiendomsringen Norge ble stiftet og alle medlemmene fikk en ensartet grafisk profil. Det nye konseptet ble ganske snart en suksess. Noen år senere ble det nye kjedekonseptet registrert med navnet Foreningen Estate Meglerne Norge.

Fordi vi ikke har eierskap til bank og forsikring, kan vi konsentrere oss hundre prosent om salg og megling av eiendom. Vårt mål er å drive profesjonell eiendomsmegling til beste for både kjøper og selger. Vi er en entusiastisk gjeng av medarbeidere med bred erfaring og høy faglig standard, og vi står parat til å gi våre kunder all den service og trygghet de trenger ved kjøp og salg av fast eiendom.

Foreningen består kun av selvstendige meglerkontorer som holder til i henholdsvis Bergen, Kongsberg, Kragerø og Oslo.

For kontakt, ta kontakt med aktuelle kontorer.

Velkommen til Estate meglerne!